QUÈ OFERIM

Serveis directes: recollim el material al client i el transportem directament al destinatari, tenint sempre el control del bon estat de la càrrega fins al seu destí. Els més habituals solen ser transports locals i provincials, a Barcelona i les seves rodalies.

El lliurament del material és: recollida al client a la tarda, entrega el dia següent al matí (valoració de preu segons tarifa servei directe Solsona/Barcelona i Rodalies). Si l’entrega o recollida és a fora de la província de Barcelona o rodalies, es transformaria en un Servei directe exprés, que es fa en l'horari requerit pel client utilitzant el vehicle que s’ajustés més a les característiques de la càrrega a transportar. Per la valoració del servei, es tindria en compte la distància en km., el vehicle utilitzat i la càrrega a transportar. El lliurament del material dependrà de la distància del destinatari (preu a la mida).

Serveis Nacionals: Recollim el material del client i es transporta a les instal·lacions d’una empresa col·laboradora, on serà documentat per fer un estricte seguiment fins al seu destinatari. Vol dir que en qualsevol moment tindrem un control de la seva situació i del seu estat; les entregues d’aquest servei seran entre 24 i 48 hores, depenent de la ubicació del destinatari. Els remarquem que les nostres empreses col·laboradores són empreses amb gran experiència i prestigi dintre del món del transport i compten amb tota la nostra confiança.

Serveis Internacionals: Els fem a través de les empreses col·laboradores i se segueix el mateix procediment que en les nacionals. El lliurament variarà en funció de la distància del destinatari. Generalment es fa entre 48 i 72 hores (es pot consultar abans de fer l’enviament).


QUÈ TRANSPORTEM

Sobres, paqueteria petita, mitjana, i gran (valoració de preu segons tarifa Trans Moisès de paqueteria).

Palets de diferents mides, càrregues fraccionades o completes (valoració de preu segons tarifa de palets o bé segons tarifa pes i volum, o espai metre lineal de camió, depenent de la circumstància i de l’acord pres amb el client).

Viatge complet: s’adaptarà el 100% a les necessitant i requeriments del client i destinatari (dia - horari - vehicle, càrrega a transportar, etc.). Valoració consultada i concretada prèviament amb el client i que serà cotitzada a mida.


QUÈ PRETENEM

Oferir al client un servei ràpid, puntual i eficaç, fent que pugui comptar i disposar de nosaltres per a qualsevol necessitat, en qualsevol hora, dia i situació, inclosos dissabtes i diumenges (a concretar prèviament).


QUÈ VOLEM ASSOLIR

Volem que el tracte, els serveis oferts i la relació entre nosaltres amb tots els nostres clients (vostès), així com els destinataris finals, sigui amena, cordial i de plena confiança.

Un dels principals objectius per nosaltres és aconseguir bona premsa per part de tothom, cosa que fa que la nostra empresa aconsegueixi un prestigi i una confiança dins el món del transport i que al final siguem símbol de garantia i un punt de referència per a tots vostès i també per a futurs clients.

[ Disseny Web: Grafkic ] [ Texte legal ]